Zakup sprzętu i wyposażenia.

 

Projekt został rozszerzony o zadanie pn.: "Zakup sprzętu i wyposażenia" dnia 4 lutego 2015 roku. Zadanie obejmuje swym zakresem zakup samochodu specjalnego ssąco-płuczącego, zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym, zakup agregatu prądotwórczego - stacjonarnego, który zlokalizowany zostanie na terenie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Brzesku w wiacie, a także zakup 2 szt wybieraków do studzienek kanalizacyjnych. RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. wybudowało w ramach Projektu około 30 km sieci kanalizacyjnej oraz 5 mniejszych przepompowni ścieków i zmodernizowało 2 główne przepompownie ścieków w Brzesku przy ul. Solskiego i ul. Jasnej. 1.W celu eksploatacji wybudowanych kanałów, monitorowania ich prawidłowego działania pod względem stałego i swobodnego przepływu ścieków koniecznym jest stosowanie specjalistycznego sprzętu. W związku z powyższym Spółka zakupiła samochód specjalny ssąco-płuczący, który służy do ciśnieniowego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, zbiorników przepompowni ścieków i odsysania zgromadzonych nieczystości, osadów i szlamów. Stosowanie samochodu ułatwia w znacznym stopniu pracę ludzi pod względem sanitarnym i BHP oraz pozwala na szybkie usuwanie awarii i sprawne przeprowadzenie prac związanych z eksploatacją wybudowanych obiektów takie jak np. roboty związane z czyszczeniem przewodów, rurociągów oraz zbiorników przepompowni. Samochód specjalny wyposażony jest w zbiornik cylindryczny z zamykanym dnem zabudowy o całkowitej pojemności 8.000 litrów, wykonany z blachy stalowej o grubości płaszcza zbiornika, która spełnia warunki wytrzymałości wynikające z naprężeń spowodowanych wypełnieniem wodą i wypełnieniem osadem oraz wytrzymałości na ścieralność powodowaną osadem mineralnym, a także odporność na korozję. Zakupiony pojazd zgodny jest z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, BHP, i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Koszt netto samochodu: 1.248.000,00 PLN. Dostawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: Dobrowolski Sp. z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26 A, 67 – 400 Wschowa. 2. W celu zapewnienia niezawodności przesyłu ścieków od strony energetycznej za pośrednictwem wybudowanych 5 przepompowni ścieków w ramach Projektu (przy ul. Jodłowskiej, ul. Topolowej, ul. Leśnej, ul. Młyńskiej, ul. Kopernika w Brzesku) Spółka zakupiła agregat prądotwórczy zamontowany na podwoziu jezdnym. Agregat ten będzie wykorzystywany w zależności od potrzeb na jednej z pięciu wybudowanych przepompowni, w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej, awarii instalacji elektrycznych oraz remontów. Silnik zakupionego agregatu spełnia normę emisji spalin stage 3A wymaganą dla agregatów montowanych na podwoziach jezdnych. Koszt netto przewoźnego zestawu prądotwórczego: 45 400,00 PLN. Dostawca wyłoniony w ramach przeprowadzonego przetargu: AGREGATY PEX – POOL PLUS Janusz Kania, ul. Metalowców 35, 39 – 200 Dębica. 3.W celu zapewnienia niezawodności przesyłu ścieków od strony energetycznej za pośrednictwem zmodernizowanej w ramach Projektu przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Brzesku Spółka zakupiła i wyposażyła obiekt w stacjonarny agregat prądotwórczy wraz z automatyką, który został zabudowany na stałe na terenie przepompowni ścieków w przeznaczonej do tego wiacie. Agregat ten służy do energetycznego zapewnienia niezawodności przesyłu ścieków w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii instalacji elektrycznej oraz jej remontu. Agregat z uwagi na lokalizację przepompowni w pobliżu zabudowań mieszkalnych jest wyciszony. Koszt netto stacjonarnego agregatu prądotwórczego: 65.900,00 PLN. Dostawca wyłoniony w ramach przeprowadzonego przetargu: AGREGATY PEX – POOL PLUS Janusz Kania, ul. Metalowców 35, 39 – 200 Dębica. W ramach zadania zakupiono również wybieraki do studni kanalizacyjnych, tj. wybierak składany do 3,5 m długości z czaszą okrągłą i przedłużką o długości 1 m do wybieraka wraz z 2 dodatkowymi częściami roboczymi o kształcie kuli i walca oraz wybierak składany do 3,5 m długości z czaszą trójpalczastą i przedłużką o długości 1 m do wybieraka. Wybieraki zostały zakupione w celu usprawnienia pracy ludzi, a także zapewnienia większego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawnego przeprowadzania robót związanych z usuwaniem większych części stałych ze studni kanalizacyjnych lub z wybieraniem osadu i szlamu na terenach posesji, gdzie właściciele nie wyrażają zgodę na wjazd samochodu specjalnego. Koszt netto wybieraków: 4.614,00 PLN. Dostawca wyłoniony przy zastosowaniu procedury zapytania ofertowego na podstawie regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Spółce: UNIMARK Sp. z o.o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice.