Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania w gminach: Wojnicz, Dębno i Brzesko
opublikowano: czwartek, 18 listopada 2010 roku

 

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Inwestycja realizowana jest przez Firmę MWM Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Grottgera 35, która została wyłoniona w trakcie przetargu nieograniczonego na Roboty Budowlane - Umowę podpisano 18 marca 2011 roku. Planowane zakończenie robót - 30 czerwiec 2013 rok.

Zadanie dotyczące monitoringu i sterowania obiektami wodociągowymi, będącymi w zarządzaniu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., obejmuje:

1) wykonanie systemu monitoringu i sterowania, który umożliwi:

- przekazywanie informacji z obiektów hydrofornii do centralnej dyspozytorni w Sufczynie w zakresie: pracy pomp, zliczania impulsów przepływomierza, pomiaru ciśnień na wejściu i wyjściu, pomiaru przepływu chwilowego, zasilania sieciowego, pomiaru prądu i sygnalizacji włamania i informacji alarmowej.

- sterowanie w hydroforni pracą pomp, wielkością ciśnienia wody oraz sygnalizacją alarmową.

- przekazywanie informacji z komór do dyspozytorni w zakresie pomiaru ciśnienia, pomiaru przepływu, pomiaru mętności i pomiaru zawartości chloru.

- sterowanie pracą przetwornic.

- przekazywanie z ujęcia wody Łukanowice – Isep informacji dotyczących pomiaru poziomu wody w rzece i komorach lewarowych (odległość od siebie od 500 mb).

2) wykonanie trwałego ogrodzenia SUW Łukanowice;

3) zakup i montaż kamer na terenie ujęcia wody Łukanowice – Isep i SUW Łukanowice;

4) wykonanie komór monitoringu sieci wodociągowej.

Planowana rozbudowa systemu monitoringu obejmować będzie monitoring sieci na zasadzie systemu online przy zastosowaniu transmisji danych pomiarowych poprzez użycie radiomodemów SATEL.

Wniosek obejmuje włączenie w system monitoringu następujących punktów:

- Komora ujęciowa (ujęcie brzegowe);

-Studnia wody surowej przy Dunajcu;

-Studnia wody surowej na terenie SUW Łukanowice, przebudowa bardzo starego ogrodzenia, monitoring przemysłowy;

-7 komór monitoringu sieci zabudowanych na głównych sieciach wodociągowych (w tym 2 istniejące w m. Łopoń i w m. Wielka Wieś);

-14 hydroforni wody.

W zakresie systemu monitoringu online sieci wodociągowych przewiduje się optymalizację niektórych działań eksploatacyjnych oraz monitoring podstawowych wskaźników jakości wody dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Działania w zakresie eksploatacji sieci wodociągowych umożliwiające optymalizację kosztów obejmują nw. obszary:

- aktywna kontrola wycieków,

- kontrola i regulacja ciśnienia,

- odnowa sieci,

- szybkość napraw.

Projekt umożliwi lokalne sterowanie zestawami hydroforowymi w oparciu o pomiar ciśnienia wejściowego i wyjściowego i możliwość zadawania parametrów pracy.

Realizacja systemu monitoringu i sterowania w ramach projektu zapewni:

1) wzrost niezawodności dostaw wody w sposób ciągły w wymaganej ilości, o wymaganej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem,

2) zwiększenie stopnia zabezpieczenia obiektów wodociągowych przed dostępem osób postronnych i zwierząt, co jest szczególnie istotne w przypadku powierzchniowego ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz zbiorników wody,

3) obniżenie kosztów eksploatacji systemu wynikające z:

- możliwości natychmiastowego wykrywania, powiadamiania i reagowania na występujące awarie sieci i obiektów technologicznych,

- zmniejszenia liczby prowadzonych kontroli i okresowych przeglądów,

- zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące na obiektach,

- optymalizacji prowadzonych procesów i pracy urządzeń dzięki możliwości sporządzania analiz pracy obiektów i sieci,

- poprawy racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi poprzez ograniczenie strat wody w sieci,

- możliwości wypracowania strategii zarządzania systemem na podstawie pełnego obrazu zdarzeń występujących na sieciach i obiektach.