Przebudowa pompowni ścieków przy ul. Solskiego w miejscowości Brzesko
opublikowano: środa, 02 kwietnia 2014 roku

 

Zakres zadania obejmuje:

  1. Demontaż istniejącego nieczynnego zbiornika na ścieki,
  2. Budowę tymczasowej pompowni ścieków wraz z montażem urządzeń technologicznych i wykonaniem tymczasowego rurociągu tłocznego,
  3. Przebudowę istniejącego zbiornika na ścieki polegającą na podzieleniu go na dwie niezależne części (a w związku z tym możliwość pracy przepompowni tylko za pomocą jednej komory podczas gdy w drugiej trwać będą mogły roboty związane np. z usuwaniem awarii urządzeń, remontem itp.)  wraz z montażem urządzeń,
  4. Budowę budynku zautomatyzowanej kraty mechanicznej (bardzo korzystne rozwiązanie dla pracowników obsługi przepompowni ze względów sanitarnych).

Przebudowa przepompowni ścieków oraz jej modernizacja niezbędna była ze względu na:

  1. Zwiększenie ilości dopływających ścieków do istniejącej przepompowni w związku z wybudowaniem w ramach Projektu o dofinansowanie sieci kanalizacyjnych o długości ok. 27 km.
  2. Zły stan instalacji pompowej w jednokomorowym zbiorniku ścieków, który  spowodować mógłby bardzo poważną w skutkach awarię. Wynikiem byłby wówczas brak możliwości przesyłu ścieków na oczyszczalnię ścieków a tym samym brak możliwości odbioru ścieków od ich dostawców.
  3. Wzrost ilości skratek powstających na przepompowni ścieków (jest to odpad, którego zapach jest bardzo uciążliwy dla środowiska i mieszkańców sąsiednich budynków).
  4. Potrzebę zwiększenia niezawodności przesyłu ścieków na oczyszczalnię.