Budowa magistrali wodociągowej Dn 400 mm Jadowniki – Brzesko, Etap IV
opublikowano: środa, 02 kwietnia 2014 roku

 

W ramach zadania zostanie wybudowane ok. 2,8 km sieci wodociągowej z rur Dn 400 mm z żeliwa sferoidalnego. Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach (gmina Wojnicz), uruchomiona w 1973 r., dostarcza wodę mieszkańcom gmin: Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Jest to obszar, na którym mieszka ponad 70 tys. osób i działa ok. 4 tys. podmiotów gospodarczych. Woda z w/w SUW do zbiorników końcowych „Garbatka” w Brzesku dostarczana była jedną nitką (tzw. „starą”) magistrali wodociągowej Dn 400, poprzez Przepompownie Wody w Sufczynie. „Stara” nitka magistrali, która jest jedynym rurociągiem zasilającym miasto Brzesko i przyległe sołectwa w wodę, jest urządzeniem awaryjnym i wymagającym remontu. Dodatkowo istnieje problem związany z przewężeniem w/w magistrali wodociągowej na odcinku od Jadownik do zbiorników końcowych „Garbatka” w Brzesku. Ze względu na dużą awaryjność w/w magistrali wodociągowej, w latach 1992 – 1997 wykonano część drugiej nitki magistrali wodociągowej a w roku 2013 0,2 km odcinek w Sufczynie. Do wybudowania całości drugiej magistrali wodociągowej pozostał odcinek od Jadownik do zbiorników końcowych zlokalizowanych na „Garbatce” w Brzesku o długości około 2,8 km.

Przedmiotowa budowa magistrali w Jadownikach, na odcinku Jadowniki – Brzesko, pozwoli na:

  • Zwiększenie niezawodności dostawy wody,
  • Zapewnienie dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
  • nawet w okresach największych rozbiorów wody,
  • Zmniejszenie kosztów przetłaczania wody do zbiorników końcowych „Garbatka”,
  • Przeprowadzenie kompleksowego remontu awaryjnego odcinka „starej” magistrali wodociągowej na odcinku od Jadownik do Brzeska.

Budowa ta korzystnie wpłynie na środowisko w zakresie ograniczenia wycieków wody, a tym samym jej strat występujących  podczas awarii „starej nitki magistrali” na odcinku od Jadownik do Brzeska.