Spotkanie z mieszkańcami os. Kopaliny – Jagiełły i os. Słotwina

opublikowano: poniedziałek, 28 marca 2011

W dniach 24 i 25 marca 2011 roku na osiedlach: Kopaliny – Jagiełły i Słotwina odbyły się spotkania z mieszkańcami osiedli objętych projektem pn. "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku". W spotkaniach brali udział Prezesi Spółki oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt (JRP), obecnych było około 150 mieszkańców osiedli. Na spotkaniach przedstawiona została prezentacja, w której pokrótce omówiono zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz procedurę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu. Mieszkańcy mogli również zapoznać się z projektem budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wkreślonych przyłączy.

 

alt
Plants: zdjęcie 1 0f 24 thumb
Plants: zdjęcie 2 0f 24 thumb
Plants: zdjęcie 3 0f 24 thumb
alt
Plants: zdjęcie 4 0f 24 thumb
Plants: zdjęcie 5 0f 24 thumb
Plants: zdjęcie 6 0f 24 thumb
alt
Plants: zdjęcie 7 0f 24 thumb
Plants: zdjęcie 8 0f 24 thumb
Plants: zdjęcie 9 0f 24 thumb
alt