Podpisano Umowy na realizację zadania: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na

terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku – Kontrakt V- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko- etap II”

opublikowano: poniedziałek, 07 luty 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 28 stycznia 2011 roku i 04 lutego 2011 roku Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gładysia i V-ce Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolnika podpisał Umowy z Wykonawcami poszczególnych zadań na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku – Kontrakt V- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko- etap II”. 28 stycznia 2011 roku podpisano Umowę z Wykonawcą zadania I - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie etap II i etap III” i zadania III „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i Klonowa Boczna” - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ELTAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Starodąbrowskiej 20. W imieniu Wykonawcy Umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Adam Pazdro. Wartość Kontraktu dla ww. zadań wynosi:

a) Dla zadania I: 449 817,97 PLN

b) Dla zadania III: 2 598 815,24 PLN

Termin wykonania: zadania I - do końca I kwartału 2012 roku, zadania III - do końca II kwartału 2012 roku.

Zadanie II „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska – etap I” realizować będzie Firma ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bartla 3. Umowę podpisano 04 lutego 2011 roku, Wykonawcę reprezentował Prokurent Pan Stanisław Jankowski. Wartość Kontraktu wynosi: 5 938 931,40 PLN

Termin wykonania zadania – do końca II kwartału 2013 roku.

Kontrakt podpisany w dniu 28 stycznia 2011 roku dla zadania IV „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku ul. Uczestników Ruchu Oporu i Spółdzielcza” realizować będzie Firma „BUDKOMPLEX” Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Spółka Jawna z siedzibą w Bochni przy ul. Gazowej 10. Wykonawcę reprezentował Pan Wojciech Nowak. Wartość Kontraktu wynosi: 129 527,55 PLN

Termin wykonania zadania – do końca IV kwartału 2012 roku.