Podpisano Umowę na Usługę Inżyniera Kontraktu

opublikowano: piątek, 26 listopad 2010 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

25 listopada 2010 roku w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podpisano Umowę na realizację zadania: Usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku". W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została Firma DVH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41. Umowę w imieniu Spółki podpisali: Prezes Zbigniew Gładyś i W-ce Prezes Jerzy Wolnik, Firmę DVH Polska Sp. z o.o. na mocy udzielonego Pełnomocnictwa reprezentował Pan Mirosław Zajączkowski.

Oficjalna strona Firmy DHV POLSKA sp. z o.o.

Biuro Inżyniera Rezydenta DVH Polska S.A.

ul. Okocimska 2, 32 - 800 Brzesko

tel: 14 68 64 552 wew. 20

faks: 14 68 64 523