alt

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSZERZENIA ZAKRESU PROJEKTU

opublikowano: poniedziałek, 15 grudnia 2014

Dnia 29 września 2015 roku podpisano aneks nr 7 do Umowy o dofinansowanie zgodnie, z którym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został rozszerzony o dodatkowe zadanie pn.: "Modernizacja istniejących kanałów sanitarnych i pompowni ścieków" oraz o "Nadzór inwestorski" nad realizacją tego zadania. W zakres zadania weszła: modernizacja istniejącego kanału sanitarnego po trasie w ul. Okulickiego w Brzesku, modernizacja istniejącego kanału sanitarnego w ul. Czarnowiejskiej w Brzesku poprzez wybudowanie nowego kanału po wschodniej stronie ulicy i likwidację poprzez zamulenie istniejącego starego kolektora, modernizację istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Browarnej w Brzesku poprzez wybudowanie nowego zbiornika przepompowni na sąsiednie działce i przepięcie kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego do nowego obiektu. Podpisany Aneks nr 7 do UoD dotyczył także wydłużenie terminu realizacji Projektu do końca sierpnia 2015 roku.

Dnia 4 lutego 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie strony podpisały aneks nr 6 do Umowy o dofinansowanie. Aneks rozszerzał współfinansowany projekt ze środków Unii Europejskiej o dodatkowe zadanie pn.: "Zakup sprzętu i wyposażenia", który swym zakresem obejmuje zakup samochodu specjalnego ssąco-płuczącego, agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym, stacjonarnego agregatu prądotwórczego, który zostanie zlokalizowany na terenie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Brzesku w wiacie, a także zakup 2 sztk wybieraków do studni kanalizacyjnych.

 

alt

Gala EKO.LIDERZY 2014 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

opublikowano: poniedziałek, 15 grudnia 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Krakowskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczysta gala finałowa wręczenia nagród w konkursie EKO.LIDERZY 2014 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, w której brali udział przedstawiciele Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.: prezes Zbigniew Gładyś, v-ce prezes Jerzy Wolnik oraz kierownik JRP Barbara Pawełek – Śliwa.Więcej informacji dostępnych tutaj .

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. realizując Projekt pn.: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” otrzymało wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i aktywne uczestnictwo w konkursie EKO.LIDERZY 2014 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wyróżnienie - zobacz ».

 

alt

Konkurs eko.PROJEKT UE - ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA

opublikowano: poniedziałek, 22 września 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Uprzejmie informujemy, że na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: ogłoszony został konkurs „EKO.LIDERZY 2014 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”, w ramach którego zostanie przyznana m.in. nagroda dla EKO.PROJEKT UE. Więcej informacji dostępnych tutaj .

Serdecznie zapraszamy Państwa do oddania głosu na nasz Projekt pn.: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. Głosować można za pośrednictwem strony internetowejtutaj.

 

alt

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Podsumowanie

opublikowano: wtorek, 13 maja 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Dnia 10 maja 2014 roku na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” wspólnie świętowaliśmy 10-letnią obecność Polski w Unii Europejskiej. Impreza miała na celu zaprezentowanie realizowanego Przedsięwzięcia pn.: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, który jest współfinansowany w 85% wydatków kwalifikowalnych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. W programie przewidziane zostały głównie atrakcje dla dzieci - lizaki, baloniki, kolorowanki, występ teatrzyku dla dzieci, koncert zespołu oraz dmuchana zjeżdżalnia. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny na najciekawszą pracę promującą zrealizowany Projekt - Czyste środowisko w Gminie Brzesko dzięki wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Dużych i małych uczestników zaciekawiła wystawa specjalistycznego sprzętu wodno-kanalizacyjnego, a w szczególności kamery służącej do sprawdzania szczelności kanałów oraz tzw. zadymiacza i koparek. Ponadto w celu zapoznania chętnych z technologią produkcji wody i oczyszczania ścieków zorganizowano wycieczki na Stację Uzdatniania Wody w Łukanowicach oraz Oczyszczalnię Ścieków w Sterkowcu - Zajazie. Zdjęcia z "Dni otwartych" w zakładce Galeria.

Informacje na temat "Dni otwartych Funduszy Europejskich" również są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska. Więcej informacji dostępnych tutaj.

 

 

alt

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Konkurs!!!

opublikowano: poniedziałek, 12 maja 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W ramach "Dni otwartych Funduszy Europejskich" Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. organizowało konkurs plastyczny dla dzieci na najciekawszą pracę promującą zrealizowany Projekt - Czyste środowisko w Gminie Brzesko dzięki wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej. W konkursie wzięło udział ponad 70 dzieci. Komisja pod przewodnictwem Pana Prezesa Zbigniewa Gładysia nagrodziła dwadzieścia z nich - wybrano prace za zajęcie I, II i III miejsca oraz 17 wyróżnień - wszystkie prace do zobaczenia tutaj.

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!!!

 

alt

Zapraszamy na Dni otwarte Funduszy Europejskich!

opublikowano: piątek, 25 kwietnia 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. serdecznie zaprasza na "Dni otwarte Funduszy Europejskich" organizowane przez Spółkę w dniu 10 maja 2014 roku od godz. 1300 na Pl. Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Więcej informacji dostępnych tutaj.

 

alt

Inauguracja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

opublikowano: czwartek, 24 kwietnia 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

29 kwietnia 2014 roku w Krakowie na Pl. Św. Marii Magdaleny została uroczyście otwarta "Wystawa projektów realizowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w Małopolsce w zakresie ochrony środowiska w gospodarce komunalnej w latach 2004-2014", na której był obecny min. Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. Pan Zbigniew Gładyś. Więcej informacji dostępnych tutaj.

 

alt

Dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
opublikowano: czwartek, 04 kwietnia 2014 rok

Informujemy, że można uzyskać dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie w sprawie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW  w Krakowie przeznaczonej na częściową spłatę kapitału w przypadku realizacji budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dotacja ta wynosi 80,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza. Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie więcej jak 4 000,00 zł, na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu. Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz robót budowlano-montażowych.

Okres kredytowania: 8 lat, okres realizacji inwestycji: 6 miesięcy, nie później jak do 28.11.2014 roku

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są osoby fizyczne, których inwestycje nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące budowę przyłączy na terenie województwa małopolskiego.

W sprawie kredytu można kontaktować się z pracownikiem Banku Ochrony Środowiska Oddział Operacyjny w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 5 - Panią Magdaleną Wolińską – doradcą bankowym.

T +48 14 629 46 07

K +48 515 111 297

F +48 14 622 36 95

www.bosbank.pl

Druki dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać kredyt:

Attachments:
Download this file (Dokumenty_do_BOŚ.zip)Dokumenty[plik do pobrania]377 Kb
 

alt

Podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie – rozszerzenie zakresu realizacji Projektu

opublikowano: środa, 02 kwietnia 2014

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 7 lutego 2014 roku Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał kolejny aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-190/09-00 dla przedsięwzięcia pn.:  "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 . Aneks rozszerzył zakres Projektu o kolejne zadanie pn.: „Budowa magistrali wodociągowej Dn 400 mm Jadowniki – Brzesko, Etap IV”. Wykonanie drugiej nitki magistrali na odcinku Jadowniki - Brzesko pozwoli na:

  • Zwiększenie niezawodności dostawy wody,
  • Zapewnienie dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem nawet w okresach największych rozbiorów wody,
  • Zmniejszenie kosztów przetłaczania wody do zbiorników końcowych „Garbatka”,
  • Przeprowadzenie kompleksowego remontu awaryjnego istniejącego odcinka „starej magistrali” wodociągowej na odcinku od Jadownik do Brzeska.

Budowa ta korzystnie wpłynie na środowisko w zakresie ograniczenia wycieków wody, a tym samym jej strat występujących  podczas awarii „starej nitki magistrali” na odcinku od Jadownik do Brzeska.

Wartość Projektu po podpisaniu aneksu wynosi: 34.731.157,76 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 20.408.213,62 zł.

Kwota dofinansowania wynosi: 17.346.981,57 zł.

Projekt będzie realizowany do końca października 2014 roku.

 

alt

Konferencja prasowa podsumowująca Projekt

opublikowano: czwartek, 2 styczeń 2014 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

30 grudnia 2013 roku o godz. 1100 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku przy ul. Plac Targowy 10 odbyła się konferencja prasowa podsumowująca Projekt pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W konferencji wzięli udział: Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, Kierownik Zespołu Funduszy Europejskich WFOŚ i GW w Krakowie Pan Paweł Zorski,Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Jan Musiał, Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w osobach: Pan Zbigniew Gładyś i Pan Jerzy Wolnik oraz Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Pan Bogusław Babicz. Wśród zaproszonych gości byli także: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - DHV POLSKA Sp. z o.o. Pan Mirosław Zajączkowski, Wójt Gminy Dębno Pan Grzegorz Brach,Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Pan Tadeusz Pasierb oraz przedstawiciele Wykonawców. Uczestnicy mogli zapoznać się ze stanem realizacji robót na poszczególnych zadaniach w Projekcie oraz z procedurą wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu.

Informacja prasowa do pobrania - tutaj ».

 

alt

Podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu

opublikowano: wtorek, 10 grudnia 2013 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 10 grudnia 2013 roku Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-190/09-00 dla Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Aneks rozszerzył zakres Projektu o dwa dodatkowe zadania inwestycyjne, polegające na modernizacji dwóch istniejących przepompowni ścieków, które zlokalizowane są w Brzesku przy ulicy Solskiego i Jasnej.

 

alt

Podpisano Umowę na realizację zadania: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku – Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I - pozostały zakres do wykonania w ramach Projektu o dofinansowanie”

opublikowano: czwartek, 16 maj 2013

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gładysia i V-ce Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolnika podpisał Umowę w celu dokończenia zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I - pozostały zakres do wykonania w ramach Projektu o dofinansowanie" z Wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "INSBUD" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27, 33 - 100 Tarnów

 

 

Spotkanie z mieszkańcami oś. Słotwina

opublikowano: czwartek, 16 maja 2013 roku

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Dnia 15 maja 2013 roku o godz. 1900 w Brzesku odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Słotwina,w którym wzięli udział pracownicy Jednostki Realizującej Projekt . Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Pan Bogusław Babicz pokrótce omówił postęp prac realizowanych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska – etap I –pozostały zakres do wykonania w ramach Projektu o dofinansowanie. Przedstawiono również procedury oraz koszty wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej, mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości zlecenia RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. opracowania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego w cenie 369,00 zł brutto do 31.05.2013 roku (więcej informacji tutaj>>).

 

Konferencja prasowa 

opublikowano: wtorek, 12 marca 2013 roku

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

11 marca 2013 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Solskiego 13 w Brzesku odbyła się konferencja prasowa na której omówiony został stan realizacji i postępy prac na Projekcie „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. W konferencji wzięli udział Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w osobach: Pan Zbigniew Gładyś i Pan Jerzy Wolnik oraz Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Pan Bogusław Babicz.

Informacja prasowa do pobrania - tutaj ».

Prezentacja multimedialna - zobacz ».

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu dot. realizowanego Projektu

opublikowano: wtorek, 13 listopada 2012 roku

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako Instytucja Wdrażająca Projekt pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” ze środków Programu Pomocy Technicznej w ramach POI iŚ wykonał film promocyjny, który można obejrzeć tutaj.

 

Spółka wypowiedziała Umowę Wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska”

opublikowano: piątek, 17 sierpnia 2012 roku

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Z dniem 14 sierpnia 2012 roku przestała obowiązywać Umowa na roboty budowlane dla zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska”. W związku z powyższym roboty budowlane na tym terenie nie są kontynuowane, trwa inwentaryzacja i rozliczenie wykonanych robót. Ze względu na konieczność przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego i wyłonienia nowego Wykonawcy, który dokończy ww. zadanie Spółka jako beneficjent środków unijnych w chwili obecnej wnioskuje do Instytucji Wdrażającej tj. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych dla ww. zadania oraz przedłużenie terminu realizacji całego Projektu do końca 2013 roku.

 

Zapraszamy mieszkańców do wykonywania dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu

opublikowano: piątek, 1 czerwca 2012 roku

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W związku z wykonaniem kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej zawiadamiamy właścicieli posesji w Brzesku przy ulicach: Wiejskiej, Elektrycznej, Reja, Kossaka, Topolowej, Poprzecznej, Jasnej, Wyspiańskiego, Zacisze i os. Szczepanowskim, w Jadownikach na ulicach: Środkowej, Wschodniej, Bujaka i Staropolskiej oraz w Jasieniu na ulicach: Klonowej i Klonowej Bocznej o możliwości wykonania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Procedura wykonania przyłącza w ramach Projektu dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr tel. 14 66 26 534.

Dodatkowo informujemy, że wykonywanie przyłączy będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i uruchomieniu przepompowni ścieków, o czym zostaną Państwo poinformowani.

 

Zakończono prace na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie - etap II i etap III"

opublikowano: poniedziałek, 14 maj 2012 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W miesiącu marcu zakończyły się prace na kolejnym zadaniu wchodzącym w skład Projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie - etap II i etap III". Umowę na roboty budowlane z Wykonawcą zadania - Firmą Eltar Sp. z o.o. - Zarząd Spółki podpisał 28 stycznia 2011 roku, zgodnie z harmonogramem roboty budowlane miały się zakończyć 31 marca 2012 roku. W wyniku realizacji zadania powstało 1 577 m sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 1 397 m sieci Ø200 i 180 m sieci Ø160). Odbiór techniczny kanału dokonany został 30 marca 2012 roku. Zakres wykonanych prac przedstawiono na mapce zobacz »).

 

Spotkanie z mieszkańcami oś. Słotwina

opublikowano: piątek, 20 kwiecień 2012 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt wzięli udział w zebraniu mieszkańców osiedla Słotwina, które odbyło się 19 kwietnia 2012 roku. Kierownik JRP Pani Barbara Pawełek - Śliwa omówiła postęp prac realizowanych na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska – etap I" oraz przedstawiła zakres prac wykonanych w skończonym już zadaniu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie - etap II i etap III”. Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja multimedialna w której omówiono procedury oraz koszty wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej. Każdy mieszkaniec mógł również zapoznać się z projektem budowlanym, sprawdzić czy Jego dom został w nim ujęty, wyjaśnić wątpliwości, czy przedstawić swoje zastrzeżenia do prowadzonych prac. Zdjęcia z zebrania dostępne są w zakładce Galeria.

 

Ceny wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu

opublikowano: piątek, 13 styczeń 2012 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi całkowitej ceny wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej informujemy, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. oferuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac w następujących cenach:

 - wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego – 369,00 zł brutto

 - metr bieżący przyłącza – 103,30 zł brutto*

 - studzienka kanalizacyjna – 680,00 zł brutto*

 - inwentaryzacja powykonawcza – 382,00 zł brutto

  *dotyczy terenów zielonych, roboty wykonywane w terenach utwardzonych według indywidualnych uzgodnień

 

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Kopaliny - Jagiełły

opublikowano: czwartek, 12 styczeń 2012 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Dnia 09 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Kopaliny – Jagiełły, na którym obecni byli pracownicy Jednostki Realizującej Projekt. Burmistrz Brzeska Pan Grzegorz Wawryka i Przewodniczący Osiedla Pan Edward Knaga przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące Projektu - jego finansowanie i harmonogram. Szczegółowo omówiono postęp prac realizowanych na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku". W czasie spotkania przedstawione zostały informacje o budowie przyłączy kanalizacyjnych do nowobudowanej sieci, przedstawiono także prezentację multimedialną nt. procedur oraz kosztów wykonania przyłączy (do pobrania tutaj »). Pracownicy JRP udzielali również indywidualnych informacji mieszkańcom nt. wkreślonych tras przyłączy do poszczególnych działek. W ramach promocji Projektu zostały rozdane kalendarze na 2012 rok, zdjęcia z zebrania dostępne w zakładce Galeria.

 

Konferencja prasowa i spotkanie informacyjne

opublikowano: poniedziałek, 21 listopad 2011 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

18 listopada 2011 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Solskiego 13 w Brzesku odbyła się konferencja prasowa połączona ze spotkaniem informacyjnym dla mieszkańców terenów objętych Projektem „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W konferencji wzięli udział: Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, Kierownik Zespołu Funduszy Europejskich WFOŚ i GW w Krakowie Pan Paweł Zorski, Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - DHV POLSKA Sp. z o.o. Pan Mirosław Zajączkowski, Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w osobach: Pan Zbigniew Gładyś i Pan Jerzy Wolnik oraz Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Pan Bogusław Babicz. Wśród zaproszonych gości byli także: Koordynator Projektu z WFOŚ i GW w Krakowie Pani Agnieszka Klęczar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Pan Krzysztof Ojczyk oraz przedstawiciele zarządów osiedli i sołectw z terenów objętych Projektem. Uczestnicy mogli zapoznać się ze stanem realizacji robót na poszczególnych zadaniach w Projekcie oraz z procedurą wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu. Zdjęcia z konferencji i spotkania dostępne w zakładce Galeria.

Informacja prasowa do pobrania - tutaj ».

Prezentacja multimedialna - zobacz ».

Film z konferencji prasowej dostępny tutaj.

 

Konferencja prasowa i spotkanie informacyjne dla mieszkańców terenów objętych Projektem

opublikowano: środa, 02 listopad 2011 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt informuje, że 18 listopada 2011 roku (piątek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Solskiego 13 w Brzesku odbędzie się konferencja prasowa połączona ze spotkaniem informacyjnym dla mieszkańców objętych Projektem „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Porządek spotkania:

Godz. 1600 - Konferencja prasowa - przedstawione zostaną główne założenia, kalendarium i budżet Projektu, pytania do prelegentów,

Godz. 1630 - Spotkanie informacyjne - przekazane zostaną wszelkie informacje dotyczące Projektu, m. in. zakres przedsięwzięcia, harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac oraz procedura wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu. Zaproszenie - zobacz ».

 

Zakończono prace na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku na ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej”

opublikowano: poniedziałek, 03 październik 2011 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W miesiącu wrześniu zakończyły się prace budowlane na ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej w Brzesku wykonywane w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku na ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej” Wykonawcą odcinka kanalizacji sanitarnej była firma Budkomplex Spółka Jawna, Umowę na roboty budowlane Zarząd Spółki podpisał 28 stycznia 2011 roku, zgodnie z harmonogramem miały się zakończyć 31 grudnia 2011 roku. Kontrakt obejmował wybudowanie 240 m sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 170 m sieci Ø200 i 70 m sieci Ø160). Odbiór techniczny kanału dokonany został  29 września 2011 roku. Zakres wykonanych prac przedstawiono na mapce zobacz »).

 

Spotkanie z mieszkańcami ul. Stawowej w Brzesku

opublikowano: piątek, 23 wrzesień 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W piątek 23 września 2011 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Stawowej w Brzesku na którym omawiany był przebieg trasy i technologia wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej przechodzącego równolegle do ul. Stawowej w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska – etap I” w ramach Projektu.

Na spotkaniu obecni byli: mieszkańcy ul. Stawowej, Wykonawca – Firma ABM SOLID S.A., przedstawiciele Inżyniera Kontraktu – Firmy DHV Polska Sp. z o.o., Zarząd RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. i pracownicy Jednostki Realizującej Projekt.

 

Utrudnienia na ulicy Uczestników Ruchu Oporu

opublikowano: wtorek, 19 lipiec 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Informujemy, że od dnia 19 lipca 2010 roku do 27 lipca 2011 roku odcinek ul. Uczestników Ruchu Oporu o długości ok. 100 m od Placu Żwirki i Wigury do ul. Spółdzielczej, z powodu prowadzonych tam prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej będzie częściowo wyłączony z ruchu.

Informujemy również, że od 1 sierpnia 2011 roku do 5 sierpnia 2011 roku ul. Spółdzielcza zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Na czas trwania prac parking przy ul. Legionów Piłsudskiego zostanie zamknięty, ruch będzie się odbywał w dwóch kierunkach (w załączeniu mapka zobacz»).

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Stan realizacji inwestycji – na dzień 30 czerwiec 2011 rok

opublikowano: poniedziałek, 04 lipiec 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Wszystkich zainteresowanych postępem prac oraz aktualnym stanem realizacji inwestycji pn. "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku" zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją.

Attachments:
Download this file (prezentacja_projekt_czerwiec.ppsx)Prezentacja_-_postęp_prac_czerwiec_2011[do pobrania]6692 Kb
Więcej…
 

Pierwsze podłączenia w ramach Projektu

opublikowano: wtorek, 10 maja 2011 roku

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W związku z przekazaniem do użytku odcinków kanalizacji sanitarnej w Brzesku w miejscu przedłużenia ul. Kossaka (ulica prostopadła do ul. Kossaka) – pomiędzy ul. Wiejską i ul. Jasną, oraz w Jadownikach na ul. Środkowej, zawiadamiamy o możliwości podłączenia właścicieli posesji do nowej kanalizacji sanitarnej. W celu dopełnienia formalności związanych z przyłączeniem, prosimy o zgłaszanie się do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. przy ul. Solskiego 13, pokój 204.

Procedura wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu dostępna jest tutaj. Dodatkowo do pobrania: Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, Zgoda wejścia w teren oraz Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr tel. 14 66 26 534.

 

Spotkanie z mieszkańcami os. Kopaliny – Jagiełły i os. Słotwina

opublikowano: poniedziałek, 28 marca 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniach 24 i 25 marca 2011 roku na osiedlach: Kopaliny – Jagiełły i Słotwina odbyły się spotkania z mieszkańcami osiedli objętych projektem pn. "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku". W spotkaniach brali udział Prezesi Spółki oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt (JRP), obecnych było około 150 mieszkańców osiedli. Na spotkaniach przedstawiona została prezentacja, w której pokrótce omówiono zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz procedurę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu. Mieszkańcy mogli również zapoznać się z projektem budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wkreślonych przyłączy.

Więcej…
 

Przekazano plac budowy dla zadania Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania

opublikowano: poniedziałek, 28 marca 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

25 marca 2011 roku Zarząd Spółki przekazał plac budowy Wykonawcy ostatniego zadania, które wchodzi w skład Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku". Inwestycja pn. Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania przewiduje m. in.:

- wykonanie systemu monitoringu i sterowania;

- wykonanie trwałego ogrodzenia SUW Łukanowice;

- zakup i montaż kamer na terenie ujęcia wody Łukanowice – Isep i SUW Łukanowice;

- wykonanie komór monitoringu sieci wodociągowej.

Planowany koniec zadania - II kwartał 2013 roku.

 

Zamontowano tablice informacyjne w Brzesku na ul. Szczepanowskiej i ul. Młyńskiej, w Jasieniu na ul. Jodłowskiej oraz na SUW Łukanowice

opublikowano: wtorek, 15 marca 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Spółka podpisując umowę o dofinansowaniu Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku" zobowiązała się do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. Spełniając warunki ww. Umowy, w dniu 14 marca 2011 roku zamontowano kolejne 4 tablice informacyjne – w Brzesku na ul. Szczepanowskiej i ul. Młyńskiej, w Jasieniu na ul. Jodłowskiej oraz na SUW Łukanowice. Zdjęcia tablic dostępne w zakładce Galeria.

 

Plac budowy przekazany

opublikowano: poniedziałek, 21 luty 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniach 04 luty 2011, 10 luty 2011, 17 luty 2011 przekazano place budowy Wykonawcom poszczególnych zadań w ramach realizacji Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku".

 

Podpisano Umowy na realizację zadania: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na

terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku – Kontrakt V- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko- etap II”

opublikowano: poniedziałek, 07 luty 2011

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 28 stycznia 2011 roku i 04 lutego 2011 roku Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gładysia i V-ce Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolnika podpisał Umowy z Wykonawcami robót budowlanych:

- w Brzesku na os. Szczepanowskim i ul. Szczepanowskiej;

- w Jasieniu – ul. Klonowa i Klonowa Boczna;

- w Brzesku – część północna oraz na ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej.

Więcej…
 

Zamontowano tablice informacyjne w Jadownikach na ul. Środkowej i w Brzesku na ul. Wiejskiej

opublikowano: poniedziałek, 27 grudzień 2010 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W ramach działań promocyjnych Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku" wstawione zostały dwie tablice informacyjne - na ul. Środkowej w Jadownikach i na ul. Wiejskiej w Brzesku. Zdjęcia tablic dostępne w zakładce Galeria.

 

Podpisano Umowę na Usługę Inżyniera Kontraktu

opublikowano: piątek, 26 listopad 2010 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

25 listopada 2010 roku w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podpisano Umowę na realizację zadania: Usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku". W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została Firma DVH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41. Umowę w imieniu Spółki podpisali: Prezes Zbigniew Gładyś i W-ce Prezes Jerzy Wolnik, Firmę DVH Polska Sp. z o.o. na mocy udzielonego Pełnomocnictwa reprezentował Pan Mirosław Zajączkowski.

Więcej…
 

Zebranie Zarządu Związku Międzygminnego w Brzesku

opublikowano: piątek, 26 listopad 2010 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 09 listopada 2010 roku w siedzibie Spółki odbyło się zebranie Zarządu Związku Międzygminnego w Brzesku. Podczas zebrania Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Bogusław Babicz przedstawił Prezentację multimedialną nt. postępu prac i założeń Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku".

 

Podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu

opublikowano: piątek, 26 listopad 2010 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 26 lipca 2010 roku Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-190/09-00 dla Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Więcej…